Стеллажи Учебники Lenin hoktolin

A. Bojtsowa, E. Lebedewa

Lenin hoktolin

По Ленинскому пути

Эвенкийский букварь для взрослых.

Ekun dukuwca

 • Ələkəsipti hadin
 • Hujjukur kuŋakar
 • Ajicimni
 • Sowet
 • Kooperacija
 • Ciwa
 • Orono irgiri brigada
 • Ənəlgə̄ umunupkittu əwki вələrə
 • Əʒə̄kəlu вəjŋə̄lwə
 • Ŋinakin aja girki вəjədu
 • On uluki nannajan higiwkə̄
 • On əwənkil nonon biŋkitin
 • Hawamnil вinitin təgəmə̄r вiŋəsin
 • Krestjanisal вinitin təgəmə̄r вiŋəsin
 • Rewolucija amardun krestjanisal вinitin
 • Oktaвrŋi rewolucija
 • W. I. Lenin
 • Lenin acin oran
 • Stalin
 • Kommunistti partija
 • Nonopti, omakta вini
 • Socializmuwa oʒarap
 • Sergej Mironnowic Kirow
 • Mittu, nuŋardutin
 • Asadi tirgani
 • Ələkəsipti Maj
 • Hulama armija
 • Hulama kusimni
 • Dolвordi Təgə̄l Instituеttin
 • On вi tatcam
 • Kə̄lə̄wul
 • Dawlawun
 • On вi poestwa icəcə̄w
 • Port Igarka
 • «Celuskin» ŋənə̄rin
 • Bikit ʒukədu
 • Ajatkul вəjəl mitŋidu dunnəŋdut
 • Ņəkə̄ amakanun
 • Təpirə̄kə̄n cipicanun
 • Ņuŋun вəjəl
Bojtsowa A., Lebedewa E.. Lenin hoktolin
На эвенкийском языке
Бойцова А., Лебедева Е. — Lenin hoktolin = По Ленинскому пути. — М., Л.: Госучпедгиз, 1935. — 108 с.